Obchodní podmínky

(Obchodní podmínky platné od 29. 02. 2016)

Organizátor:

Ing. Jiří Najman, Masarykova 885, 252 63 Roztoky
IČ: 41440056, DIČ: CZ6204200068 (není plátce DPH)

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Městský úřad Černošice – sp. značka: OOZU/3847/2013/Ji.

Dále jen „kajakářská škola“.

Účastník akce kajakářské školy:

 • Musí být starší 18 let
  (mladší účastníci výhradně v doprovodu rodičů nebo zodpovědného zástupce staršího 18 let).
 • Musí být dobrým plavcem.
 • Musí být v dobrém zdravotním stavu.
 • Nesmí během akce požívat alkoholické nápoje a nesmí být pod vlivem omamných prostředků (drog, léků apod.).
 • Je povinen mít své vybavení v perfektním stavu.
 • Je povinen se bezpodmínečně řídit pokyny lektorů a nevjíždět do míst, kam lektor vjezd zakázal.

Povinné vybavení:

 • Účastník je vždy povinen používat kvalitní vodáckou helmu a kvalitní kajakářskou plovací vestu.
 • Účastník je vždy povinen používat i vybavení, které bylo na konkrétní akci vyhlášeno jako povinné.

Doporučené vybavení:

 • pádlo a plastový kajak vybavený vaky proti potopení,
 • neoprenové kalhoty,
 • neoprenové boty,
 • vodácká bunda,
 • dle počasí funkční termoprádlo,
 • malý lodní pytel na doklady, svačinu apod.,
 • pití do lodě,
 • teplé oblečení na převlečení po dojezdu,
 • kvalitní vybavení na přenocování v přírodě (pokud je akce vícedenní).

Bezpečnost:

 • Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí.
 • Kajakářská škola si vyhrazuje bezpodmínečné právo rozhodnout o nesplutí některého úseku řeky nebo místa. Může tak být rozhodnuto pro všechny účastníky či pouze pro jejich část.
 • Akce míří do těžko přístupných přírodních terénů, kde nemusí být vždy možné okamžité přivolání lékařské či jiné pomoci.
 • Jízda na kajaku je potenciálně nebezpečná sportovní aktivita s možným rizikem újmy na zdraví z vyčerpání, vlivem drsného klimatu, podchlazení či přehřátí, v důsledku táboření ve volné přírodě, při sjezdu řeky a při pohybu kolem řeky. Všechna tato rizika mohou mít i fatální následky.

Zřeknutí se nároků:

 • Účastník akce si je vědom všech rizik vyplývajících z účasti na akci a v případě jakékoliv újmy na materiálu, zdraví či na životě se zříká jakýchkoliv nároků vůči kajakářské škole, organizátorovi Ing. Jiřímu Najmanovi, vedení akce, lektorům nebo ostatním členům akce.

Účast na akci:

 • Účastník akce má právo kdykoliv akci opustit, není-li to v příkrém rozporu s jeho osobní bezpečností či s bezpečností ostatních členů akce.
 • Vedoucí akce kajakářské školy má právo kteréhokoliv účastníka vyloučit v průběhu akce (bez náhrady), pokud jeho chování přímo ohrožuje průběh akce či bezpečí ostatních účastníků.

Přizpůsobení akce:

 • Akce může být přizpůsobena klimatickým podmínkám, vodním stavům a schopnostem účastníků.

Přihláška:

 • Jedna přihláška je vždy pouze pro jednoho účastníka.
 • Každý účastník se mimo jiné identifikuje e-mailem, který není sdílen s dalším účastníkem akcí.
 • Přihláška je závazná dnem připsání platby na účet kajakářské školy.
 • Závaznou přihláškou rozumíme přihlášku, která byla doručena do objednávkového a fakturačního systému kajakářské školy vyplněním elektronického formuláře uvedeného na webu akce kajakářské školy (či zasláním objednávky e-mailem) a následně potvrzena připsáním platby pod shodným variabilním symbolem uvedeným v podkladech pro platbu i na zálohové faktuře a zaslaným e-mailem, na účet organizátora, taktéž uvedeným v podkladech pro platbu a na zálohové faktuře.

Rezervace:

 • Na základě připsané platby ve smyslu předchozího odstavce označeného jako „Přihláška“ provede organizátor závaznou rezervaci pro účastníka.
 • V případě, že platba bude připsána po zaplnění všech míst na akci, bude po dohodě vrácena.

Podpis obchodních podmínek:

 • Tyto obchodní podmínky budou každému účastníkovi před začátkem akce předloženy k podpisu.
 • Podepsání obchodních podmínek je nutnou podmínkou pro účast na akci. Podpis bude realizován před započetím akce na místě startu.

Storno podmínky:

 • Při zrušení účasti na akci účastníkem 60 dní a méně před odjezdem na konkrétní objednanou, zaplacenou a potvrzenou akci, je celá platba účastníka použita na náklady organizátora spojené s takovým zrušení a vícenáklady s tímto zrušením spojené.
 • Při zrušení účasti na akci účastníkem 61 dní a více před odjezdem na konkrétní objednanou, zaplacenou a potvrzenou akci, bude organizátorem vráceno 80 % platby účastníka, 20 % platby účastníka si organizátor ponechá na úhradu nákladů spojených se zrušením účasti.
 • Při zrušení akce ze strany kajakářské školy bude vráceno 100 % platby.
 • V případě, že nastane vyšší moc, dohodl se organizátor s účastníkem na tom, že organizátor zajistí obdobnou akci v jiném místě nebo i jiném termínu.