Obchodní podmínky

(Obchodní podmínky platné od 29. 02. 2016)

Organizátor:

Ing. Jiří Najman, Masarykova 885, 252 63 Roztoky
IČ: 41440056, DIČ: CZ6204200068 (není plátce DPH)

Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Městský úřad Černošice – sp. značka: OOZU/3847/2013/Ji.

Dále jen „kajakářská škola“.

Účastník akce kajakářské školy:

 • Musí být starší 18 let
  (mladší účastníci výhradně v doprovodu rodičů nebo zodpovědného zástupce staršího 18 let).
 • Musí být dobrým plavcem.
 • Musí být v dobrém zdravotním stavu.
 • Nesmí během akce požívat alkoholické nápoje a nesmí být pod vlivem omamných prostředků (drog, léků apod.).
 • Je povinen mít své vybavení v perfektním stavu.
 • Je povinen se bezpodmínečně řídit pokyny lektorů a nevjíždět do míst, kam lektor vjezd zakázal.

Povinné vybavení:

 • Účastník je vždy povinen používat kvalitní vodáckou helmu a kvalitní kajakářskou plovací vestu.
 • Účastník je vždy povinen používat i vybavení, které bylo na konkrétní akci vyhlášeno jako povinné.

Doporučené vybavení:

 • pádlo a plastový kajak vybavený vaky proti potopení,
 • neoprenové kalhoty,
 • neoprenové boty,
 • vodácká bunda,
 • dle počasí funkční termoprádlo,
 • malý lodní pytel na doklady, svačinu apod.,
 • pití do lodě,
 • teplé oblečení na převlečení po dojezdu,
 • kvalitní vybavení na přenocování v přírodě (pokud je akce vícedenní).

Bezpečnost:

 • Každý účastník se akce účastní na vlastní nebezpečí.
 • Kajakářská škola Kajakar.cz si vyhrazuje bezpodmínečné právo rozhodnout o nesplutí některého úseku řeky nebo místa. Může tak být rozhodnuto pro všechny účastníky či pouze pro jejich část.
 • Akce míří do těžko přístupných přírodních terénů, kde nemusí být vždy možné okamžité přivolání lékařské či jiné pomoci.
 • Jízda na kajaku je potenciálně nebezpečná sportovní aktivita s možným rizikem újmy na zdraví z vyčerpání, vlivem drsného klimatu, podchlazení či přehřátí, v důsledku táboření ve volné přírodě, při sjezdu řeky a při pohybu kolem řeky. Všechna tato rizika mohou mít i fatální následky.

Zřeknutí se nároků:

 • Účastník akce si je vědom všech rizik vyplývajících z účasti na akci a v případě jakékoliv újmy na materiálu, zdraví či na životě se zříká jakýchkoliv nároků vůči Kajakářské škole Kajakar.cz, organizátorovi Ing. Jiřímu Najmanovi, vedení akce, lektorům nebo ostatním členům akce.

Účast na akci:

 • Účastník akce má právo kdykoliv akci opustit, není-li to v příkrém rozporu s jeho osobní bezpečností či s bezpečností ostatních členů akce.
 • Vedoucí akce kajakářské školy má právo kteréhokoliv účastníka vyloučit v průběhu akce (bez náhrady), pokud jeho chování přímo ohrožuje průběh akce či bezpečí ostatních účastníků.

Přizpůsobení akce:

 • Akce může být přizpůsobena klimatickým podmínkám, vodním stavům a schopnostem účastníků.

Přihláška:

 • Jedna přihláška je vždy pouze pro jednoho účastníka.
 • Každý účastník se mimo jiné identifikuje e-mailem, který není sdílen s dalším účastníkem akcí.
 • Přihláška je závazná dnem připsání platby na účet kajakářské školy.
 • Závaznou přihláškou rozumíme přihlášku, která byla doručena do objednávkového a fakturačního systému kajakářské školy vyplněním elektronického formuláře uvedeného na webu akce kajakářské školy (či zasláním objednávky e-mailem) a následně potvrzena připsáním platby pod shodným variabilním symbolem uvedeným v podkladech pro platbu i na zálohové faktuře a zaslaným e-mailem, na účet organizátora, taktéž uvedeným v podkladech pro platbu a na zálohové faktuře.

Rezervace:

 • Na základě připsané platby ve smyslu předchozího odstavce označeného jako „Přihláška“ provede organizátor závaznou rezervaci pro účastníka.
 • V případě, že platba bude připsána po zaplnění všech míst na akci, bude po dohodě vrácena.

Podpis obchodních podmínek:

 • Tyto obchodní podmínky budou každému účastníkovi před začátkem akce předloženy k podpisu.
 • Podepsání obchodních podmínek je nutnou podmínkou pro účast na akci. Podpis bude realizován před započetím akce na místě startu.

Storno podmínky:

 • Při zrušení účasti na akci účastníkem 60 dní a méně před odjezdem na konkrétní objednanou, zaplacenou a potvrzenou akci, je celá platba účastníka použita na náklady organizátora spojené s takovým zrušení a vícenáklady s tímto zrušením spojené.
 • Při zrušení účasti na akci účastníkem 61 dní a více před odjezdem na konkrétní objednanou, zaplacenou a potvrzenou akci, bude organizátorem vráceno 80 % platby účastníka, 20 % platby účastníka si organizátor ponechá na úhradu nákladů spojených se zrušením účasti.
 • Při zrušení akce ze strany kajakářské školy bude vráceno 100 % platby.
 • V případě, že nastane vyšší moc, dohodl se organizátor s účastníkem na tom, že organizátor zajistí obdobnou akci v jiném místě nebo i jiném termínu.